Můj profesní životopis

MUDr. Renáta Petrová
MUDr. Renáta Petrová

Pregraduální vzdělání:

  • 1985 – 1991 Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, Praha (promoce)
  • 1980 – 1984 Gymnázium Jana Nerudy, Praha (maturita)

Odborné vzdělání a kvalifikace:

  • 1994 – atestace Vnitřní lékařství I. stupně - specializovaná způsobilost v oboru Vnitřní lékařství přiznaná MZd ČR 
  • 2002 – atestace Geriatrie (specializovaná způsobilost)
  • 2012 – zvláštní odborná způsobilost v oboru Klinická výživa a intenzivní metabolická péče (nástavbová atestace)
  • 2012 – zvláštní odborná způsobilost v oboru Paliativní medicína (nástavbová atestace)

Zaměstnání:

6/2013 - doposud – soukromá ambulantní specialistka v geriatrii, paliativní medicíně a klinické výživě, poradna pro seniory a jejich pečující 

2/2018 – doposud – ordinace praktického lékařství Poděbrady 

9/2015- 3/2017 Nemocnice Třebotov – primářka, od 5/2016 zástupce ředitele Nemocnice Říčany a.s.

6/2014- 8/2015 Městská nemocnice Hořice, náměstek LPP a primářka LDN a PZSS

6/2013-5/2014 – Ústředí VZP ČR, specialistka pro smluvní a zdravotní politiku

2001 – 2013 – Městská nemocnice Městec Králové a.s.

2002 – 2012 - primářka Oddělení následné péče Městské nemocnice Městec Králové a.s. /akreditované pracoviště v oboru "Geriatrie" a v oboru "Medicína dlouhodobé péče"/

2004 – 2013 – vedoucí lékař geriatrické ambulance Městské nemocnice Městec Králové a.s.

2008 – 2013 – vedoucí nutricionista nemocnice a nutriční ambulance Městské nemocnice Městec Králové a.s.

2007 – 2012 - ředitelka Městské nemocnice Městec Králové a.s. (v této době opakovaně udělen nemocnici titul "Nejlepší nemocnice očima pacientů" ve Středočeském kraji)

2009 - 2012 – zakladatelka a jednatelka Modrá brána s.r.o.-dceřiná společnost MNMK – domácí hospicová péče a poskytovatel zdravotních služeb

2007 – 2009 – vedlejší pracovní poměr - posudková činnost při Úřadu práce v Nymburce (mimořádné výhody, příspěvky na péči) 

1998 – 2001 – mateřská dovolená

1995 – 1998 – II. interní klinika VFN Praha 2 – sekundární lékař

1991 – 1995 – interní oddělení Nemocnice Městec Králové – sekundární lékař