Co to je kraniosakrální terapie

06.04.2024

Kraniosakrální terapie je technika, která podporuje samoléčebné síly v člověku. Ačkoliv jejím průkopníkem a zakladatelem byl na přelomu 19. a 20. století doktor medicíny W.G.Sutherland, v jejích základech a principech můžeme vystopovat stavební kameny pocházející z védských nauk, buddhismu a čínské medicíny. 

Dělám medicínu i se studiem téměř 40 let a za tu dobu jsem pochopila, že klasická medicína může pomoci uzdravovat, nastavit směr, svým časným zásahem v záchraně života dát druhou šanci. Ale tu hlavní sílu a motor, který vede k uzdravení, má každý sám v sobě. Lékař, terapeut, někdo "druhý" může jen pomoci objevit a "nasměrovat" tuto vnitřní energii…

Klasická západní medicína je důležitá, nesmírně důležitá, protože dokáže "spravit" tělo, na němž různé příčiny zevní i vnitřní napáchaly mnohá "hmatatelná" poškození, která by neléčená vedla k invaliditě či smrti.

Aby se totiž onemocnění či potíž mohla projevit, vzniknout, musí být splněny všechny tyto 3 podmínky:

  • Dědičnost a rodový sklon k onemocnění
  • Vnější příčina – životní styl, prostředí, ve kterém žijeme, ostatní lidé, strava, alkohol, drogy, kouření, infekce-bakterie, viry……je toho mnoho
  • Vnitřní příčina – stav duše, psychiky, traumata, energetický stav – a to má odraz do stavu imunity, chování a jiných projevů do vnějšího světa

Dědičnost neovlivníme.. ta buď je nebo není. Vnější příčiny již ovlivnit můžeme… a do tohoto ranku spadá i klasická medicína, která "opravuje" tělo např léčbou infekcí, vyoperováním nádoru, dietami, léky.. atd. Dále sem patří úprava jídelníčku a zamyšlení se nad všemi látkami, které do těla vpravujeme, zhodnocení životního prostředí atd.

V současné době jsou lidé víceméně orientováni na hledání a odstraňování vnějších příčin, ale ke vzniku onemocnění a tím pádem i k úzdravě je nutná přítomnost a řešení i vnitřní příčiny. Je to ta nejtěžší část na cestě k uzdravení. Klasická medicína dává svou dokonalostí léčby fyzického těla příležitost nebo druhou šanci k úplnému uzdravení, ale pacient musí pracovat i na vnitřních příčinách, jinak se kýžený výsledek nedostaví.

Je to tedy velmi složitá otázka- jak nastartovat své vnitřní síly potřebné k uzdravení, jak najít cestu?

Kraniosakrální terapie je jedna z metod, jak podpořit a aktivovat samoúzdravné mechanismy v organismu. Terapeut s klientem nastolí vzájemné klidové zazdrojované (tzn. energeticky stabilní) pole a umožní tělu a vnitřním silám v bezpečném prostředí harmonizaci procesů. KST používá energetické a mentální postupy, stejně tak velmi jemné "mechanické" metody na úrovni kostí, fascií a membrán – především v oblasti hlavy, páteře, kříže a kostrče. Díky tomu vznikl název této léčebné metody.

Terapeut nemusí být zdravotník, přesto musí mít znalosti z anatomie a fyziologie lidského těla, vzdělává se i v oblasti psychologie a komunikace.

KST nemá nežádoucí účinky – vše co terapeut provádí je v souladu s tzv. vrozeným plánem léčení. V překladu to znamená, že tělo klienta si pod "dohledem" terapeuta procesuje mechanismy vedoucí k harmonizaci, rovnováze, zdraví. Vrozená inteligence živé bytosti nedovolí opačný proces. Nejedná se však o žádné zázraky či šarlatánství a nelze nikoho uzdravit šlehnutím kouzelného proutku. Je to dlouhodobá záležitost, která vyžaduje spolupráci klienta a jeho hluboké uvědomění. 

Nejdůležitějším předpokladem úspěšné terapie je, aby se klient opravdu chtěl uzdravit, a pracoval na sobě a svém vnitřním prožívání, neboť to je brána k úplnému uzdravení. KST může jen pomoci tuto bránu otevřít.