Ceník geriatrické ambulance


CENÍK PRO SAMOPLÁTCE – LÉKAŘSKÉ VÝKONY

PRVNÍ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ nebo VYŠETŘENÍ SENIORA ke zjištění funkčního a mentálního stavu PRO POTŘEBY PŘIJETÍ DO DOMOVA PRO SENIORY písemně nedoporučené praktickým nebo jiným ošetřujícím lékařem    

 • Vyšetření (odebrání anamnézy, zjištění nynějšího onemocnění, objektivní vyšetření, diagnostický souhrn nebo diferenciální diagnóza, závěr a doporučení) 60 min
 • Test aktivit denního života (stanovení funkčního stavu) 30 min
 • Test mentálních funkcí (stanovení psychického stavu, vyšetření paměti, orientace, řeči a dalších kognitivních funkcí) 30 min

Celkem  2 400,- Kč

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ

 • Vyšetření (zjištění stavu od minulého vyšetření, účinků léčby, resp.nežádoucích účinků, předpis léků na další období) 30 min
 • Test mentálních funkcí (1x za 3 měsíce kontrola účinku léčby demence) 30 min

Celkem  1 200,- Kč

CÍLENÉ VYŠETŘENÍ

 • Vyšetření (zaměřená na konkrétní potíže, při významné změně průběhu nemoci atd.) 45 min
 • Test mentálních funkcí (zjištění akutního psychického stavu, event. jeho změna) 30 min

Celkem 1 500,- Kč

ADMINISTRATIVNÍ LÉKAŘSKÉ VÝKONY

 • Výpis z dokumentace   250,- Kč
 • Vyplnění formuláře pro příspěvek na péči, pro pojišťovnu atd.  500,- Kč
 • Vyplnění žádosti o umístění do domova pro seniory atd.  500,- KčCENÍK - PORADNA PRO SENIORY A JEJICH PEČUJÍCÍ

POSOUZENÍ SITUACE V CELÉ KOMPLEXNOSTI – konsultace v poradně  v pracovní hodiny

 • při nepřítomnosti seniora pokus o zhodnocení zdravotního stavu a ev. návrh dalšího vyšetření v rámci zdravotního pojištění
 • posouzení nutnosti péče, pečovatelských služeb, pobytových zařízení
 • posouzení schopností a možností účastníků řešit situaci seniora (např. vzhledem ke zdravotnímu, psychickému stavu a časovým možnostem pečujícího nebo vzhledem k prostředí)

Celkem 1000,- Kč/hod.

POMOC PŘI KONKRÉTNÍM A INDIVIDUÁLNÍM ZAJIŠTĚNÍ PÉČE – konsultace v poradně 1000,-Kč/hod. , písemné vypracování pro potřeby pečujících bez konsultace 700,-/hod. (po předchozí domluvě o rozsahu zadání)

 • vyhledání a zajištění domácí péče
 • vyhledání a zajištění pečovatelské služby
 • vyhledání konkrétních osob a domluva schůzek na úřadech a ve správní sféře
 • pomoc při podání žádosti o příspěvek na péči, vyplnění žádosti, lékařské zprávy, pomoc při odvolání (vlastní administrativní výkon vyplnění lékařské zprávy je hrazen navíc dle ceníku lékařských výkonů Geriatrické ambulance)
 • vyhledání vhodného pobytového zařízení, event. podání doporučení

POMOC PEČUJÍCÍM – individuální konzultace s pečujícím 1000,- Kč/ hod. 

 • psychologická poradna, zvládání stresu, předcházení syndromu vyhoření
 • získání informací o péči, praktický nácvik
 • telefonní konsultace a podpora mimo pracovní hodiny (po předcházející domluvě)

V rámci péče o pečující nabízím kraniosakrální terapii.

Bližší informace naleznete zde:CENÍK - PORADNA PRO PORUCHY PAMĚTI

TESTOVÁNÍ PAMĚTI POMOCÍ KOGNITIVNÍCH TESTŮ + ZHODNOCENÍ, NÁVRH DALŠÍCH OPATŘENÍ, EVENT. NÁCVIK PREVENCE ALZHEIMEROVY CHOROBY

na vlastní žádost klienta nebo pro klienty mladší 60-ti let 

60 minut

1 200,-Kč